KKMloggatransparent

Vår vikarierande körledare

Benjamin Hartmann är en ung tysk dirigent som för närvarande är bosatt i Stockholm. Han har en omfattande utbildning i piano, orgel och sång och blev dip­lo­me­rad kyrkomusiker vid 16 års ålder. Benjamin ledde därefter egna en­semb­ler och utsågs vid 22 års ålder till konstnärlig ledare för Philharmonischer Jugendchor i Leipzig. Idag samarbetar han regelbundet med framstående ensembler som Radiokören, danska radions flickkör och Gewand­hauskör Leipzig.

År 2010 anställdes Benjamin som musikassistent vid Lancing College i England och ledde framföranden i flera av Englands främsta kyrkor. År 2011 blev han biträdande dirigent vid International Chamber Choir of Jeunesses Musicales Slovenia. Efter studier i musikpedagogik och dirigering på Högskolan för musik och teater i Leipzig genomgår Benjamin för närvarande masterprogrammet i kördirigering vid musikhögskolan i Stockholm, där han regelbundet arbetar med sångare från Radiokören och Eric Ericsons kammarkör.
I november blev Benjamin utsedd till konst­närlig ledare för Maul­bron­ner Kammerchor - i hård kon­kurrens med över 50 andra mycket kva­li­ficerade sökande.

Benjamin har alltid varit passionerad i sin relation till kör­musik. Förutom att dirigera sjunger han gärna i ensembler som Stuttgart Kammarkör och World Youth Choir och får där möjlighet att arbeta med kända dirigenter som Helmuth Rilling, Hans-Christoph Rademann, Frieder Bernius, Jürgen Budday, Fredrik Malmberg, Simon Halsey och Nigel Short.


Please click link for full english version or view/download PDF-file below.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter