KKMloggatransparent
Foto: Doris Beling

Aktuellt

Kammarkören Musikaliska bjuder in dig att tillsammans med oss möta ljus och mörker.

Vår musikaliska besvärjelse av mörk­rets krafter och höstens obön­hör­li­ga intåg innefattar William Waltons tolkning av den helige Franciskus Solsång men också Pablo Nerudas dikt Soneto de la Noche som får klinga så som Morten Lauridsen hör den.

Genom Paul Hindemith får vi dyka ner i Rilkes poesi om mör­ker och ljus. Andrea Tarrodis tonsättning Lume svävar likt det ogripbara ljuset.

Johannes Brahms för oss tillbaka till jorden i sina Sieben Lie­der och Ola Gjeilo får vår fantasi att spira genom sin ton­sätt­ning av det medeltida Engelsberg Codex där vi får möta en fabel­värld befolkad av fantastiska varelser.
   

Varmt välkommen att följa med oss på denna spännande resa där vi tillsammans tämjer mörkrets krafter!

Om Ni vill hjälpa oss att affischera finns affischen tillgänglig här under för nedladdning och utskrift. 
Tack på förhand!

Läs hela inlägget »

Nu rekryterar vi nya medlemmar till kören, i första hand basar, tenorer och sopraner.

KKM är en väletablerad ensemble som kännetecknas av genuin sångglädje, med fokus på klassisk à cappellamusik. Vi är en blandad kör på avancerad nivå för Dig som vill sjunga både traditionella och moderna körverk. Hos oss behöver Du ha mångårig kör­vana, god notläsningsförmåga och ett stort mu­si­kaliskt och personligt engagemang.

Under ledning av vår körledare Pär Fridberg väntar spän­nan­de utmaningar, bl.a. en höstkonsert med tema "Ljus och Mörker" då vi kommer att framföra verk såsom:

  • William Walton: Cantico del Sole 
  • Andrea Tarrodi: Lume 
  • Paul Hindemith: Six Chansons 
  • Morten Lauridsen: Soneto de la Noche 
  • Johannes Brahms: Sieben Lieder
  • Ola Gjeilo: Unicornis Captivatur 


Vi repeterar på måndagar kl 18.30 – 21.30 i Franska Skolan.

Klicka på länken om Du vill skicka in en intresseanmälan för provsjungning.

Läs hela inlägget »

Kammarkören Musikaliska gör en helg­turné till Sund­born i maj. Där ges en konsert i Sundborns kyrka lördagen den 11 maj och på sön­da­gen sjunger kören i hög­mäs­san.
Konsertprogrammet har svensk körlyrik som tema och dess­utom framförs ett stort verk av Benjamin Britten ‑  AMDG (Ad Majorem Dei Gloriam) som är ett sällan framfört verk. Britten började komponera stycket 1939, men det fick inte sitt förs­ta framförande förrän 1984.
Kören kommer också att framföra musik av tre tonsättare i en släkt med dala­anknytning: Oskar Lindberg, som un­der många år var organist i Engelbrektskyrkan i Stock­holm, hans brorson Nils Lindberg, jazz­pianist, kom­po­sitör och ar­ran­gör och slut­ligen Nils son Olle Lindberg.
Kören sjunger också Wilhelm Peterson Bergers klassiska ”Åtta sånger för blandad kör”, en samling pärlor i den svens­ka kör­repertoaren tillsammans med August Södermans ”Ur Idyll och epigram”.
Två nyupptäckta och nyligen utgivna sånger av Valborg Aulin kommer också att fram­föras.

Läs hela inlägget »

Vi inbjuder till en stunds musik i vackra Engelska kyrkan i när­he­ten av Berwald­hal­len. Givetvis står i första hand brittiska ton­sättare på programmet: Byrd, Tavener och Britten. Vi firar ock­så några jubilarer: Clara Schumann föddes 1819, Sven-Erik Bäck och Sven-Eric Johanson föddes 1919.
 
I Brittens tonsättning av de sju texter som bildar verket A.M.D.G (Ad majorem Dei glo­riam – to the greater glory of God) ryms det tillitsfullt naiva sida vid sida med det pom­pösa, rytmiska och överraskande. Det fragment av texten som vi valt som kon­sertrubrik, "Mother of mine", kommer från sången Rosa Mys­ti­ca där Jesu moder liknas vid ett rosen­träd i Guds trädgårdar. 
 

"In the Gardens of God, in the daylight divine I shall
come home to thee, Mother of mine."

 
VARMT VÄLKOMNA!

 Om Ni vill hjälpa oss att affischera finns affischen tillgänglig här under för nedladdning och utskrift.
Tack på förhand!

Läs hela inlägget »

Julkonserter

Kammarkören Musikaliskas tra­di­tionella julkonsert i Ulriks­dals Slottskapell har i år temat ”En ros ut­sprungen”. Rosen sym­boliserar i julens musik den ny­födde Jesus med den o­skulds­fullhet och förväntan som det nyfödda barnet för­knip­pas med. Här är Rosen ett hopp, en tro på framtiden.
Vi möter musik av tonsättare som Gjeilo, Howells, Tjaj­kovs­kij m.fl. och deras tolkningar kring Rosen, men också flera av de kära gamla julsångerna som vi inte kan vara utan. 

Varmt välkomna till en musikalisk
inledning på julens hög­tid!

 Om Ni vill hjälpa oss att affischera finns affischen tillgänglig här under för nedladdning och utskrift.
Tack på förhand!

Läs hela inlägget »
-

Senaste nyheter

Kammarkören Musikaliska - KKM