KKMloggatransparent
Foto: Doris Beling

Kammarkören Musikaliska (KKM)

är en fristående ensemble som eftersträvar att musicera på en hög konstnärlig nivå. Kören har en bred repertoar. Under åren har vi uppfört de flesta stora verken för kör samt uruppfört många verk av bland andra Sven-Erik Bäck, Ingvar Lidholm och Sven-David Sandström. KKM har framfört mycket jazz och visor, bland annat visor av Olle Adolphson. På senare år har vi medverkat i en operaföreställning på Södra Teatern. Varje år inbjuder vi till julkonserter där vi sjunger både den traditionella julmusiken och nyare stycken, ibland tillsammans med publiken. Turnéverksamheten har varit omfattande med resor till ett stort antal länder, senast till Tyskland 2016.

Körens namn kommer sig av att kören en period huserade i Musikaliskas lokaler på Nybrokajen. Dessförinnan var kören verksam i Stockholms domkyrkoförsamling under namnet Storkyrkans kör där den leddes av professor Gustaf Sjökvist. Sedan 2011 har KKM varit en fristående ensemble.

Sedan 2022 verkar KKM projektvis. Vi har ofta samarbeten med andra ensembler. Ibland är KKM ansvariga och bjuder in. Andra gånger bjuds KKM in för att delta i musikaliska projekt som någon annan håller i. KKM har inte någon fast dirigent utan samarbetar med olika ledare i olika projekt.

Vi repeterar på måndagar kl. 18:30 – 21:30 i Franska skolan, Döbelnsgatan 3, nära T-banestation Hötorget.

Kontakt för engagemang, upplysningar eller provsjungning:  
info@kammarkorenmusikaliska.se  

Löpande information om kommande konserter m.m. finns på vår
Facebook-sida