KKMloggatransparent

Aktuellt

Det är med stor glädje vi hälsar Pär Frid­berg VÄLKOMMEN som vår nye di­ri­­gent och konst­närlige le­dare. Pär kommer att leda kören från och med hösten 2018 och vi ser verkligen fram emot nya musikaliska möten och ett kreativt sam­ar­bete som vi tror kan ta kören till nya höj­der. Pär presenteras mer utförligt un­der fli­ken "Om oss".

Läs hela inlägget »

Bakom den något lättsinniga titeln “Svärmerier” döljer sig ett konsertprogram med tvära kast och starka käns­lor. Pingsten är ju som bekant hänryckningens tid! Kärleken besjungs både som en himmelsk gåva och som ett mänskligt uttryck. Tonsättarna gestaltar detta med ton­språk från skilda epoker, allt ifrån Monteverdis tidiga re­näs­sansstil via Gösta Ny­stroems expressionistiska klangvärld till vår egen tids uttrycksmedel representerade av Lennon-McCartney och Eric Whitacre. Någonstans längs vägen ges även prov på Verdis omisskännligt operainspirerade texttolkningar.

Vid konserten leds kören av Ian Plaude, som vi nu välkomnar som vår gäst-dirigent! Eftersom vi befinner oss “mellan två körledare” (mer om detta följer) är vi särskilt glada att Ian har velat återknyta bekantskapen. Han var kammarkörens dirigent åren 2012-2015.

Välkommen till Nacka kyrka söndag 20 maj kl. 17:00!
Fri entré

Ian Plaude

 
Klicka på länken nedan för att se eller skriva
ut en pdf-version av konsertaffischen.

Läs hela inlägget »

Julkonserter

I december in­bju­der vi - tra­di­tionsenligt - till julkonsert. Återigen häl­sar vi väl­kom­men till anrika Ulriksdals slotts­kapell. Kanske är det på väg att bli tradition att få gästa kapel­let och njuta av den kungliga miljön och trivsamma stäm­ningen? 
Programmet blir naturligtvis också traditionellt, i julens tecken, men har även inslag av nyheter. Överraskningar hör ju också Julen till!
En nyhet i år är att konserten dubbleras och ges både kl. 14:00 och 16:00.
 

Varmt välkomna till JULKONSERT
med Kammarkören Musikaliska!

Läs hela inlägget »

Ny konsert

Äntligen är hösten här och med den en ny sångartermin för oss i Kam­mar­kören Musi­ka­lis­ka. Vi vill passa på att välkomna dig till konserten ‑ Amore & Jubilare. En konsert med både hjärta och smär­ta som vi tror ska värma i höst­mörk­ret. Vi hoppas få se dig i bänkraderna i Norr­malms­kyr­kan den 22 oktober.
Välkommen!
 
Läs hela inlägget »

En unik konsert­kväll med havet som tema!

Anders Paulsson (sopransaxofon) tillsam­mans med Kam­mar­kö­ren Musikaliska under ledning av Rebecka Gus­tafsson bju­der på ett program med uruppfö­ran­den av nyskrivna verk såväl som älskade klas­si­ker. Allt överskott går till WWF’s kampanj Rädda Haven. 
 

Varmt välkomna till en härlig musikupplevelse för ett välgörande ändamål!

Stöd till kampanjen kan lämnas via körens
insamlingssida hos WWF

 
Scenkonstmuséet (f.d. Musikmuséet) Sibyllegatan 2, Stockholm
26 april 2017 kl 19:00
 
Biljetter à 200:- (barn och studerande 100:-) kan köpas på billetto.se

Via länken nedan finns möjlighet att se och skriva ut konsertaffischen.

Läs hela inlägget »
-

Senaste nyheter

Kammarkören Musikaliska - KKM