KKMloggatransparent

Om kören

Kammarkören Musikaliska (KKM) är en fri­stående ensemble med 32 sång­are som förut huserade i Musikaliskas lokaler. Kören var tidigare verksam i Stockholms domkyrkoförsamling under namnet Storkyrkans kör där den leddes av professor Gustaf Sjökvist. Kören bildades redan 1967 då Gustaf Sjökvist tillträdde tjänsten som domkyrkokantor i Storkyrkan men i samband med att han gick i pension sommaren 2011 avbröts sam­arbetet med Domkyrkoförsamlingen. 


Kören har även en stor à cappella-repertoar och har under åren uruppfört en rad verk av kompositörer som Sven-Erik Bäck, Lars Edlund, Thomas Jennefelt, Ingvar Lidholm och senast av Sven-David Sandström. Turnéverksamheten har varit omfattande med resor till ett stort antal länder och världsdelar, senast till Frankrike i juni 2011. Kören har en bred repertoar med såväl äldre som nyskriven musik och har under åren framfört de flesta större körverken såsom bland andra Händels Messias, Brahms Requiem, Beethovens 9:a, Orffs Carmina Burana och Bach:s Matteuspassion. 
  

Om dirigenten