KKMloggatransparent

Om kören

Kammarkören Musikaliska (KKM) är en fri­stående ensemble med 32 sång-a­re som förut huserade i Musikaliskas lokaler. Kören var tidigare verksam i Stockholms domkyrkoförsamling under namnet Storkyrkans kör där den leddes av professor Gustaf Sjökvist. Kören bildades redan 1967 då Gustaf Sjökvist tillträdde tjänsten som domkyrkokantor i Stor­kyrkan men i samband med att han gick i pension sommaren 2011 avbröts sam-­arbetet med Domkyrkoförsamlingen. 


Kören har även en stor à cappella-repertoar och har under åren uruppfört en rad verk av kompositörer som Sven-Erik Bäck, Lars Edlund, Thomas Jennefelt, Ingvar Lidholm och senast av Sven-David Sandström. Turnéverksamheten har varit omfattande med resor till ett stort antal länder och världsdelar, senast till Frankrike i juni 2011. Kören har en bred repertoar med såväl äldre som nyskriven musik och har under åren framfört de flesta större körverken såsom bland andra Händels Messias, Brahms Requiem, Beethovens 9:a, Orffs Carmina Burana och Bach:s Matteuspassion. 
  

Om dirigenten

Pär Fridberg har avlagt kyrkomusikerexamen samt dirigentexamen vid  Kungl. Musikhögskolan i Stock­holm. Han studerade för Eric Ericson och Kjell Ingebretsen.

Sedan höstterminen 1992 arbetar Pär som körledare i Hedvig Eleonora församling i Stockholm och leder Hedvig Eleonora kammarkör. Tillsammans med kören har han utvecklat en bred repertoar och de gör såväl musik a cappella som stora kör- och orkesterproduktioner tillsammans med Kungliga Hov­kapellet och andra ensembler. Ett samarbete med Stockholm Sinfonietta inleddes 2011 med ett fram­förande av Verdis Requiem. Samarbetet har fortsatt med stora verk för  kör och orkester som Brahms Requiem, Stravinskijs Psalmsymfoni och Bachs Johannespassion och h-mollmässa.
 
Under tio år (1998-2008) var han kormästare i Göteborgs konserthus och dirigerade vid flera tillfällen Göteborgs symfoniker och Bohus Big Band. I Göteborg samarbetade Pär med många namnkunniga orkesterdirigenter som Neeme Järvi, Péter Eötvös och Gustavo Dudamel.
 
Pär var lektor i kördirigering vid Kungl. Musikhögskolan 1999-2004.
 
Vid sidan av att leda framföranden av musik arbetar han med foto, film- och ljudinspelningar, främst av klassiska solister och ensembler.
 
Han frilansar också som kördirigent. Han har arbetat med körer som Radiokören och Eric Ericsons kammarkör. Fr.o.m. augusti leder Pär Fridberg Kammarkören Musikaliska.