Om kören

Kammarkören Musikaliska (KKM) är en fri­stående ensemble med 32 sång­are som förut huserade i Musikaliskas lokaler. Kören var tidigare verksam i Stockholms domkyrkoförsamling under namnet Storkyrkans kör där den leddes av professor Gustaf Sjökvist. Kören bildades redan 1967 då Gustaf Sjökvist tillträdde tjänsten som domkyrkokantor i Storkyrkan men i samband med att han gick i pension sommaren 2011 avbröts sam­arbetet med Domkyrkoförsamlingen. 


Kören har även en stor à cappella-repertoar och har under åren uruppfört en rad verk av kompositörer som Sven-Erik Bäck, Lars Edlund, Thomas Jennefelt, Ingvar Lidholm och senast av Sven-David Sandström. Turnéverksamheten har varit omfattande med resor till ett stort antal länder och världsdelar, senast till Frankrike i juni 2011. Kören har en bred repertoar med såväl äldre som nyskriven musik och har under åren framfört de flesta större körverken såsom bland andra Händels Messias, Brahms Requiem, Beethovens 9:a, Orffs Carmina Burana och Bach:s Matteuspassion. 
  

Om dirigenten

Foto: Doris Beling Foto: Doris Beling

Lars Nilsson är utbildad till musiklärare, körpedagog och ensembleledare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där han studerade dirigering för bl.a. Eric Ericson och Kjell Ingebretsen.
 
Som musiklärare har Lars bl.a. arbetat vid Adolf Fredriks musikklasser och Stockholms Musikgymnasium. Han har även varit anställd som församlings- och kyrkomusiker i Spånga Frikyrkoförsamling, S:t Jacobs-, och Sofia församling. Lars har som dirigent arbetat med de egna ensemblerna A Scalpella, Stockholms Barockkör, Södertälje Kammarkör och Pastorernas Manskör. Inom ramen för Operahögskolans elev­upp­sättningar har Lars ansvarat för körinstuderingar till fem operor.
 
Som musikproducent har Lars arbetat med jazz-, folkmusik- och kammarmusikproduktioner vid Musik Gävleborg samt barn- och ungdomsproduktioner vid Stockholms Blåsarsymfoniker. För etiketten Opus3 Records har han varit inspelningsproducent för två CD-produktioner.
 
Som musikadministratör har Lars gjort sig känd framför allt från åren som förbundsdirektör i Sveriges Körförbund men även som ordförande i Föreningen Sveriges Körledare och KÖRSAM (samarbetsrådet för Sveriges körer). På det nordiska planet har han varit suppleant i Nordiska musikkommittén, NOMUS (en del av Nordiska ministerrådets organisation), ordförande i SEIPNIR (Nordiska ministerrådets resestipendieprogram för unga professionella konstutövare i Norden) samt ordförande i bedömningskommittén för Nordiska rådets Musikpris (2007).

 
Sedan hösten 2017 är Lars Nilsson dirigent och konstnärlig ledare för Kammarkören Musikaliska.