KKMloggatransparent
Foto: Doris Beling

Aktuellt

OBS!
Våra konserter är tyvärr tills vidare  inställda p.g.a. de rekommendationer som utfärdats för att förhindra spridning av Corona-viruset.

2017 > 04

En unik konsert­kväll med havet som tema!

Anders Paulsson (sopransaxofon) tillsam­mans med Kam­mar­kö­ren Musikaliska under ledning av Rebecka Gus­tafsson bju­der på ett program med uruppfö­ran­den av nyskrivna verk såväl som älskade klas­si­ker. Allt överskott går till WWF’s kampanj Rädda Haven. 
 

Varmt välkomna till en härlig musikupplevelse för ett välgörande ändamål!

Stöd till kampanjen kan lämnas via körens
insamlingssida hos WWF

 
Scenkonstmuséet (f.d. Musikmuséet) Sibyllegatan 2, Stockholm
26 april 2017 kl 19:00
 
Biljetter à 200:- (barn och studerande 100:-) kan köpas på billetto.se

Via länken nedan finns möjlighet att se och skriva ut konsertaffischen.

Läs hela inlägget »

Anders Paulsson (f. 1961) har gjort världskarriär med sin sop­ransaxofon och är sannolikt den förste musikern med en solistkarriär på detta i klas­sis­ka sammanhang sällsynta instru­ment. Han är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Conser­va­toire de Bordeaux och Manhattan School of Music i New York. Sedan debuten i Carnegie Hall 1992 har Anders Paulsson framträtt i bland annat Alice Tully Hall i New York, Berlin Philharmonie, Wigmore Hall i London, Concert­gebouw Amsterdam samt Moscow International Performing Arts Centre. Han har samarbetat med dirigenter som John Storgårds, Lü Jia, Okku Kamu, Johannes Gustavsson, Eva Olli­kai­nen, Fabio Mast­ran­ge­lo och Lan Shui. Anders har arbetat till­sammans med artister som Anne Sofie von Otter, Håkan Hagegård och Gunnar Idenstam, Alice Babs, Red Mitchell och The Real Group.

Läs hela inlägget »

Rebecka Gustafsson kommer ur­sprung­ligen från småländska Vet­lan­da och började sina studier på mu­sik­linjen vid Södra Vätterbygdens Folk­högskola i Jönköping. Därifrån fortsatte hon till Musikhögskolan i Örebro där hon utbildade sig till sång­pedagog. För närvarande stu­de­rar Rebecka kandidat­pro­grammet i kör­dirigering vid Kungl. Musik­hög­skolan i Stock­holm. Rebecka har arbetat med körer och en­semb­ler såsom Karlstads Orkes­ter­förening, Arvika Kammarkör och Karlskoga symfoniorkester samt leder sedan hösten 2015 Västgöta Nations Manskör Kor­gossarna i Uppsala. 

Läs hela inlägget »
-

Senaste nyheter

Kammarkören Musikaliska - KKM