KKMloggatransparent
Foto: Doris Beling

Aktuellt

OBS!
Våra konserter är tyvärr tills vidare  inställda p.g.a. de rekommendationer som utfärdats för att förhindra spridning av Corona-viruset.

2016 > 06

Det är med stor glädje vi hälsar Tony Margeta VÄLKOMMEN som vår nye di­ri­gent och konst­närlige le­dare. Tony kommer att leda kören från och med hösten 2016 och vi ser verkligen fram emot nya musikaliska möten och ett kreativt samarbete som vi tror kan ta kören till nya höj­der. Tony presenteras mer utförligt under fli­ken "Om oss".

Vi vill samtidigt passa på att rikta ett stort TACK till Ian Plaude för hans insatser som konstnärlig ledare och dirigent för Kam­markören Musikaliska. Det har varit ett sant nöje och en stor glädje att få musicera tillsammans med Dig! 

Tack också alla Ni som kommit och lyssnat på våra konserter. 
  

Vi hoppas att vi får se Er igen under hösten!
 

Läs hela inlägget »

Vår nye dirigent vill på sikt utöka körens numerär. Vi söker där­för nya medlemmar till alla stämmor, inte minst tenorer och andrabasar.
 
Om Du är intresserad av att gå med i kören kan Du läsa om an­sökan under "Kontakt" - Provsjungning.

Läs hela inlägget »

I början av juni be­ger sig Kam­mar­kö­ren Musikaliska till Leipzig, en av mu­sik­histo­riens mest betydelsefulla stä­der, där J.S. Bach un­der 27 år var kyr­komusiker i Thomas­kyr­kan. Vi är inbjudna att sjunga i hans kyrka den 5 juni. Vi tar emellertid inte med oss Bach-noter till Leipzig. Istället gör vi musik under rubriken Aurora – det nordiska ljuset. Vi sjung­er stycken av fyra kvinnliga tonsättare: Anna Cederberg-Orreteg, Andrea Tarrodi, Sally Greenaway och Karin Rehnqvist. Några manliga tonsättare får också plats i programmet, bland dem kan nämnas Ola Gjeilo, David Wi­kan­der, Einojuhani Rautavaara och Knut Nystedt.

I Leipzig finns ett storslaget monument från 1813 som minner om slaget vid Leipzig där Napoleon tvingades retirera.  Där planerar vi att leverera en Flashmob, d.v.s. en över­rask­ningskonsert som inleds med att vi blandar oss med övriga besökare och börjar sjunga några i taget. Så berätta inte för nån, är Du snäll…

Vår huvudkonsert hålls i Museum der bildenden Künste (Konst­museet) lördag 4 juni. Vi framträder även i Taborkirche och medverkar vid en ekumenisk gudstjänst som hålls på torget vid Thomaskyrkan inom ramen för Stadtfest Leipzig, ett stort festevenemang som pågår när vi besöker staden.

Läs hela inlägget »

Benjamin Hartmann är en ung tysk di­rigent som för närvarande studerar och är bosatt i Stockholm. Han har en omfattande utbildning i piano, orgel och sång och blev dip­lo­me­rad kyr­ko­mu­siker vid 16 års ålder. Ben­ja­min ledde därefter egna en­semb­ler och utsågs vid 22 års ålder till konst­när­lig ledare för Phil­har­monischer Jugendchor i Leipzig. Idag sam­arbetar han re­gel­bundet med framstående ensembler som Radiokören, dans­ka radions flickkör och Gewand­hauskör i Leipzig.

År 2010 anställdes Benjamin som musikassistent vid Lancing College i England och ledde framföranden i flera av Englands främsta kyrkor. År 2011 blev han biträdande dirigent vid In­ter­national Chamber Choir of Jeunesses Musicales Slovenia. Efter studier i musikpedagogik och dirigering på Högskolan för mu­sik och teater i Leipzig genomgår Benjamin för närvarande masterprogrammet i kördirigering vid musikhögskolan i Stockholm, där han regelbundet arbetar med sångare från Radiokören och Eric Ericsons kammarkör.
I november blev Benjamin utsedd till konst­närlig ledare för Maul­bron­ner Kammerchor - i hård kon­kurrens med över 50 andra mycket kva­li­ficerade sökande.

Benjamin har alltid varit passionerad i sin relation till kör­mu­sik. Förutom att dirigera sjunger han gärna i ensembler som Stuttgart Kammarkör och World Youth Choir och får där möjlighet att arbeta med kända dirigenter som Helmuth Rilling, Hans-Christoph Rademann, Frieder Bernius, Jürgen Budday, Fredrik Malmberg, Simon Halsey och Nigel Short. 

Please click link to view/download PDF-file.

Läs hela inlägget »
-

Senaste nyheter

Kammarkören Musikaliska - KKM