KKMloggatransparent
Foto: Doris Beling

Aktuellt

OBS!
Våra konserter är tyvärr tills vidare  inställda p.g.a. de rekommendationer som utfärdats för att förhindra spridning av Corona-viruset.

2016 > 03

När Kammarkören Musikaliska bildades, eller om Ni så vill: ombildades ur Storkyrkans kör, satte vi upp som en av flera målsättningar för verksamheten att samarbeta med andra körer. Sedan dess har vi vid flera tillfällen genomfört sam­pro­duk­tioner med olika körer, Stockholms Motettkör (konserten “Varför är vi inte i paradiset?”), Kammarkören Sonorus (Sacred Concert) och S:t Matteus Kör (Förklädd Gud och Sacred Con­cert).
 
Vid vår kommande konsert kommer vi att musicera till­sam­mans med Essinge Kammar­kör i Stravinskijs Psalm­sym­fo­ni och Poulencs Figure Humaine. I Psalmsymfonin sjunger vi verkligen tillsammans som en stor kör, medan vi i Poulencs stycke uppträder som två separata körer eftersom han har skrivit sitt magnifika verk för två sexstämmiga körer à cap­pel­la. Den avslutande satsen "Liberté" har fått ge namn till den här konser­ten. På programmet står förutom de båda kör­verken Dvořáks Serenad för blåsare Op. 44.
 
Vi gläder oss mycket åt att ha funnit ännu en sånglig sam­arbetspartner och båda körerna ligger för närvarande i hård träning – både separat och tillsammans – inför konserten i Essinge kyrka den 20 mars.
 . 

VARMT VÄLKOMNA!

Läs hela inlägget »
-

Senaste nyheter

Kammarkören Musikaliska - KKM