KKMloggatransparent
Foto: Doris Beling

Aktuellt

OBS!
Våra konserter är tyvärr tills vidare  inställda p.g.a. de rekommendationer som utfärdats för att förhindra spridning av Corona-viruset.

2016

Julkonserter

Kammarkören Mu­sikaliska bju­der in till sina traditionsenliga julkonserter, denna gång med Adolf Fredriks Musikklasser 5AB och pianisten Sofia Nilsson som gäster. Programmet består av såväl känd som mindre känd julmusik av bl.a. H Alfvén, G Nordqvist, M Lauridsen. Missa inte en julkonsert fylld av skön julstämning med vuxna och unga röster i en härlig blandning.

Läs hela inlägget »

Det är med stor glädje vi hälsar Tony Margeta VÄLKOMMEN som vår nye di­ri­gent och konst­närlige le­dare. Tony kommer att leda kören från och med hösten 2016 och vi ser verkligen fram emot nya musikaliska möten och ett kreativt samarbete som vi tror kan ta kören till nya höj­der. Tony presenteras mer utförligt under fli­ken "Om oss".

Vi vill samtidigt passa på att rikta ett stort TACK till Ian Plaude för hans insatser som konstnärlig ledare och dirigent för Kam­markören Musikaliska. Det har varit ett sant nöje och en stor glädje att få musicera tillsammans med Dig! 

Tack också alla Ni som kommit och lyssnat på våra konserter. 
  

Vi hoppas att vi får se Er igen under hösten!
 

Läs hela inlägget »

Vår nye dirigent vill på sikt utöka körens numerär. Vi söker där­för nya medlemmar till alla stämmor, inte minst tenorer och andrabasar.
 
Om Du är intresserad av att gå med i kören kan Du läsa om an­sökan under "Kontakt" - Provsjungning.

Läs hela inlägget »

I början av juni be­ger sig Kam­mar­kö­ren Musikaliska till Leipzig, en av mu­sik­histo­riens mest betydelsefulla stä­der, där J.S. Bach un­der 27 år var kyr­komusiker i Thomas­kyr­kan. Vi är inbjudna att sjunga i hans kyrka den 5 juni. Vi tar emellertid inte med oss Bach-noter till Leipzig. Istället gör vi musik under rubriken Aurora – det nordiska ljuset. Vi sjung­er stycken av fyra kvinnliga tonsättare: Anna Cederberg-Orreteg, Andrea Tarrodi, Sally Greenaway och Karin Rehnqvist. Några manliga tonsättare får också plats i programmet, bland dem kan nämnas Ola Gjeilo, David Wi­kan­der, Einojuhani Rautavaara och Knut Nystedt.

I Leipzig finns ett storslaget monument från 1813 som minner om slaget vid Leipzig där Napoleon tvingades retirera.  Där planerar vi att leverera en Flashmob, d.v.s. en över­rask­ningskonsert som inleds med att vi blandar oss med övriga besökare och börjar sjunga några i taget. Så berätta inte för nån, är Du snäll…

Vår huvudkonsert hålls i Museum der bildenden Künste (Konst­museet) lördag 4 juni. Vi framträder även i Taborkirche och medverkar vid en ekumenisk gudstjänst som hålls på torget vid Thomaskyrkan inom ramen för Stadtfest Leipzig, ett stort festevenemang som pågår när vi besöker staden.

Läs hela inlägget »

Benjamin Hartmann är en ung tysk di­rigent som för närvarande studerar och är bosatt i Stockholm. Han har en omfattande utbildning i piano, orgel och sång och blev dip­lo­me­rad kyr­ko­mu­siker vid 16 års ålder. Ben­ja­min ledde därefter egna en­semb­ler och utsågs vid 22 års ålder till konst­när­lig ledare för Phil­har­monischer Jugendchor i Leipzig. Idag sam­arbetar han re­gel­bundet med framstående ensembler som Radiokören, dans­ka radions flickkör och Gewand­hauskör i Leipzig.

År 2010 anställdes Benjamin som musikassistent vid Lancing College i England och ledde framföranden i flera av Englands främsta kyrkor. År 2011 blev han biträdande dirigent vid In­ter­national Chamber Choir of Jeunesses Musicales Slovenia. Efter studier i musikpedagogik och dirigering på Högskolan för mu­sik och teater i Leipzig genomgår Benjamin för närvarande masterprogrammet i kördirigering vid musikhögskolan i Stockholm, där han regelbundet arbetar med sångare från Radiokören och Eric Ericsons kammarkör.
I november blev Benjamin utsedd till konst­närlig ledare för Maul­bron­ner Kammerchor - i hård kon­kurrens med över 50 andra mycket kva­li­ficerade sökande.

Benjamin har alltid varit passionerad i sin relation till kör­mu­sik. Förutom att dirigera sjunger han gärna i ensembler som Stuttgart Kammarkör och World Youth Choir och får där möjlighet att arbeta med kända dirigenter som Helmuth Rilling, Hans-Christoph Rademann, Frieder Bernius, Jürgen Budday, Fredrik Malmberg, Simon Halsey och Nigel Short. 

Please click link to view/download PDF-file.

Läs hela inlägget »

När Kammarkören Musikaliska bildades, eller om Ni så vill: ombildades ur Storkyrkans kör, satte vi upp som en av flera målsättningar för verksamheten att samarbeta med andra körer. Sedan dess har vi vid flera tillfällen genomfört sam­pro­duk­tioner med olika körer, Stockholms Motettkör (konserten “Varför är vi inte i paradiset?”), Kammarkören Sonorus (Sacred Concert) och S:t Matteus Kör (Förklädd Gud och Sacred Con­cert).
 
Vid vår kommande konsert kommer vi att musicera till­sam­mans med Essinge Kammar­kör i Stravinskijs Psalm­sym­fo­ni och Poulencs Figure Humaine. I Psalmsymfonin sjunger vi verkligen tillsammans som en stor kör, medan vi i Poulencs stycke uppträder som två separata körer eftersom han har skrivit sitt magnifika verk för två sexstämmiga körer à cap­pel­la. Den avslutande satsen "Liberté" har fått ge namn till den här konser­ten. På programmet står förutom de båda kör­verken Dvořáks Serenad för blåsare Op. 44.
 
Vi gläder oss mycket åt att ha funnit ännu en sånglig sam­arbetspartner och båda körerna ligger för närvarande i hård träning – både separat och tillsammans – inför konserten i Essinge kyrka den 20 mars.
 . 

VARMT VÄLKOMNA!

Läs hela inlägget »

Nästa konsert blir en samproduktion med Matteus kör och Basic Big Band under led­ning av bandets dirigent Magnus Bohman och med Margareta Bengtson som sopransolist, då vi åter kommer att framföra Duke Ellingtons Sacred Concert. Det blir en komplett repris av konserten från februari 2015.

Sam­arbe­tet kom till stånd genom att en sångare i kam­mar­kö­ren och en musiker i storbandet kom att tala om Duke El­ling­tons Sacred Con­cert. De födde då tanken att uppföra verket i Stockholm i början av 2015. Efter en del letande fann de Matteus kyrka och kör som ville vara med i samarbetet.

Solist är Margareta Bengtson. Kanske är hon den som kommer närmast den sångerska som var Ellingtons förebild när han skrev musiken, nämligen Alice Babs.

Läs hela inlägget »
Foto: Ewa-Marie Rundquist Foto: Ewa-Marie Rundquist

Margareta Bengtson växte upp i en musikerfamilj i Tyresö utan­för Stock­holm. Hon började ti­digt sjunga och spela piano och så småningom harpa, som blev hennes huvud­instru­ment vid Kungliga Musik­hög­skolan i Stock­­holm.

Efter 22 år som sopran i the Real Group inledde Marga­reta 2007 en solokarriär. Den fick en fantastisk start med den kritiker­rosade jazz-CDn ”I'm Oldfashioned”, och en rad framträdan­den på olika festivaler, samt bl.a. en lyckad turné  till Japan samma år. 

Sedan dess har Margareta hunnit med att släppa två skivor. Dels storbandsskivan ”En gång i Stockholm”, som också gavs ut i Japan under titeln ”Where The Midnight Sun Never Sets, dels ”As We Are” tillsammans med Nils Lindberg. 

Margareta har under de senaste åren haft stora framgångar i sina samarbeten med bl.a. Peter Asplund, Nils Lindberg, Mathias Algotsson, Orphei Drängar, Musica Vitae och ett antal storband och körer landet runt. Hon har även musicerat med artister som Magnus Lindgren, Bengt Forsberg, Anne Sofie von Otter, Mathias Algotsson, Elise Einarsdotter, Bohuslän Big Band och många fler.

Foto: 2 Brides Photography Foto: 2 Brides Photography
Basic Big Band är ett storband i Stockholm med den klas­siska upp­sättningen 5 saxar, 4 trum­peter, 4 tromboner, piano, bas, gitarr, trum­mor och sång. Cecilia Franzén är sånga­re och Magnus Bohman är band­le­dare.

Bandet spelar dansmusik till bröl­lop, baler och fester. Mest spelar man swingmusik men även rockabilly, syd­amerikanskt, shuffle och wienervalser till bal.

Förutom dansmusik spelar Basic Big Band ibland vid arran­ge­mang tillsammans med körer och har bland annat framfört Duke Ellingtons Sacred Concert med olika körer.
Läs hela inlägget »
-

Senaste nyheter

Kammarkören Musikaliska - KKM