KKMloggatransparent
Foto: Doris Beling

Aktuellt

OBS!
Våra konserter är tyvärr tills vidare  inställda p.g.a. de rekommendationer som utfärdats för att förhindra spridning av Corona-viruset.

2015 > 07

 

Olle Adolphson föddes i Stockholm men spenderade mycket av sin tid på Österlen och ligger begravd på Rav­lun­da kyr­ko­gård strax norr om Kivik. Han älskade sitt Österlen vilket märks bland annat i Österlenvisan “Ge mig en dag av vindar och sol vid stränder ljusa och klara / där tystnaden går i kullarnas gräs vid havet, i Österlens dalar...”

Löragen den 11 juli blir den en viskväll med visor av bland annat Olle Adolphson i Magnarps Strand. Medverkar gör skiv­aktuella CajsaStina Åkerström, Björn Johansson (Adolphsons egen favorituttolkare av sina visor), Kammarkören Musikaliska (f d Stor­kyrkans kör frånStockholm, en av Sveriges förnämsta körer), Peter Nilsbo på piano samt basisten Backa Hans Eriks­son.

Läs hela inlägget »


 
Stora delar av Olle Adolphsons produktion tillhör den all­männa svenska sångskat­ten och han kan utan tvivel kallas både ikon och nationalskald. Nu gör CajsaStina Åkerström hyllningskonserter till Adolphsons ära tillsammans med Björn Johansson och Kammarkören Musikaliska. 
 
Få artister besitter en sådan trovärdighet i visgenren som CajsaStina Åkerström, sam­tidigt som hon även är folkkär i breda lager. Möjligen är hon idag den främsta repre­sentanten i Sverige inom visa och vis-pop.
 
Vid sina besök i södra Sverige har Björn Johansson tidigare bland annat visat sig vara en Evert Taube-tolkare av rang, men den här gången är det alltså Olle Adolphson som gäller. 
 
Övriga medverkande musiker är Peter Nilsbo på piano samt basisten Backa Hans Eriksson.

Vi i kören är mycket stolta och glada över att få medverka i dessa konserter. Vi föreslår att alla körälskare tar tillfället i akt att komma och höra oss "live" vid denna ganska sällsynta avstickare från hemmahamnen i Stockholm.

Läs mer på arrangörens hemsida

Läs hela inlägget »
-

Senaste nyheter

Kammarkören Musikaliska - KKM