KKMloggatransparent
Foto: Doris Beling

Aktuellt

OBS!
Våra konserter är tyvärr tills vidare  inställda p.g.a. de rekommendationer som utfärdats för att förhindra spridning av Corona-viruset.

2014 > 12

Nyårskonsert

Så har det blivit dags att avrunda konsertåret 2015 och blicka fram mot verksamheten 2016. En stor del av körsångarna med­verkar vid Nyårskonserterna i Engelbrektskyrkan, och dessa får bli både en start- och slutpunkt på nyårsafton respektive ny­års­dagen.
  

Vi önskar alla en God Jul och
ett Gott Nytt år!

 

Läs hela inlägget »

Välkommen till nyårskonserter i Engelbrektskyrkan. Till­sam­mans med Engelbrekts kam­mar­kör medverkar vi i Beetho­vens symfoni "An die Freude" - kanske mer känd som "Nian".

Varför inte inleda det nya året med en högtidlig och stäm­nings­full konsert på nyårs­afton eller nyårsdagen?
 

Ett riktigt gott nytt musik-år tillönskar
Kammarkören Musikaliska!

Läs hela inlägget »

 

I december inbjuder vi - traditionsenligt - till julkonsert. Liksom förra året hälsar vi välkommen till anrika Ulriksdals slotts­kapell. Kanske är det på väg att bli tradition att få gästa kapel­let och njuta av den kungliga miljön och trivsamma stäm­ningen?
Programmet blir naturligtvis också traditionellt, i julens tecken, men har även inslag av nyheter. Överraskningar hör ju också Julen till!
En nyhet i år är att konserten dubbleras och även ges i Franska Reformerta kyrkan, centralt belägen i Stockholm. Läs vidare i kalendariet för detaljer om tider och platser.

Men den största nyheten är nog att konserten denna gång leds av en vikarierande dirigent! Vår ordinarie körledare, Ian Plaude, är tjänstledig under perioden november - april och vi är mycket nöjda och glada att vi har hittat en ersättare i Benjamin Hartmann. Hans första uppdrag under vikariatet blir alltså att leda julkonserterna. I inlägget här nedan kan Ni läsa mer om Benjamin.
 

Varmt välkomna till JULKONSERT
med Kammarkören Musikaliska!

Läs hela inlägget »
-

Senaste nyheter

Kammarkören Musikaliska - KKM